(1)
FerronL.; Davies SalaG. Instrumentación e n rotocolo nstitucional ara a vinculación tecnológica: nforcement of an nstitutional rotocol for echnology ransfer. ICU 2020, 4, 30-38.