(1)
MorónA.; GonzalezR.; Lanza VolpeM. ctividad ntioxidante e iferentes ultivares e echuga u relación on l ontenido e ompuetos ioactivos. ICU 2018, 2, 101.